Mieke Opdam

Een creatieve donatie

 
Een creatieve donatie

Kay Angel

Portretten Kay Angel

Actueel

Al enige tijd liep Mieke rond met het idee om haar creatieve talent in te zetten voor een goed doel. Dat moest een kleinschalig en persoonlijk project worden waarbij het geld direct naar de betrokkenen gaat. Haar idee ‘een creatieve donatie’ heeft ze uitgewerkt en is toen op zoek gegaan naar een project passend bij haar idee en doelstelling. Dat is het weeshuis Kay Angel in Haïti van Lia van de Donk geworden. Mieke is geraakt door Lia's inzet en toewijding om de kinderen van haar weeshuis een goed leven en een goede toekomst te bieden en draagt Kay Angel dan ook een warm hart toe. Dit jaar hoopt Mieke met de verkoop van portretten en het werven van donateurs een bedrag van 6.000 euro bij elkaar te hebben. Dit bedrag dekt de kosten voor een jaar onderwijs van Lia’s kinderen (onderwijs, schoolboeken, uniformpjes, vervoer etc.). De stand van deze aktie was per 31 december jl. 1.482 euro.


Lia met haar kinderen
Weeshuis Kay Angel

 

Mieke schildert voor Kay Angel in Haïti!

Mieke maakt van alle kinderen een portret. 50% van de opbrengst gaat rechtstreeks naar Haïti.